2006/Jun/21

คอมพิวเตอร์หมายถึง

อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่มีความสามารถในการแปลคำสั่งในโปรแกรมและทำงาน
ตามคำสั่งนั้นๆ ซึ่งคำสั่งเกี่ยวข้องกับการรับข้อมูลนำเข้า การคำนวณ การปฏิบัติการทางตรรกะ และการสร้างผลลัพธ์ตามที่ผู้ใช้ต้องการ
คอมพิวเตอร์ หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า หน่วยประมวลผล (Process) นับเป็นส่วนที่มีความสามรรถมากที่สุดในระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) โดยระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 หน่วย คือ
หน่วยนำข้อมูลเข้า (Input Unit) หน่วยประมวลผล (Processing Unit) หน่วยแสดง ผลลัพธ์ (Output Unit) และสื่อเก็บข้อมูล (Storage Media)
ดังนั้น ระบบคอมพิวเตอร์จึงไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ "เพราะคอมพิวเตอร์ที่แท้จริง คือ หน่วยประมวลผลเพียง อย่างเดียวเท่านั้น" เมื่อนำหน่วยประมวลผลมาประกอบกับอีก 3 หน่วยที่เหลือจึงได้ระบบคอมพิวเตอร์

- การปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์
1. ปฏิบัติการนำข้อมูลเข้าและนำข้อมูลออก (Input/Output Operation) ก่อนที่ข้อมูลจะผ่านการประมวลให้เป็นสารสนเทศข้อมูลเหล่านี้จะถูกคอมพิวเตอร์อ่านจากอุปกรณ์นำข้อมูลเข้า หรืออ่านจากหน่วยเก็บข้อมูลสำรองอุปกรณ์นำข้อมูลเข้า ก็อย่างเช่น คีย์บอร์ด สแกนเนอร์
2. ปฏิบัติการประมวลผล (Processing Operation) คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ 2 ด้าน คือ การคำนวณและปฏิบัติการด้านตรรกะ ความสามารถในการคำนวณคือ การบวก ลบ คูณ หาร ส่วนความสามารถด้านตรรกะ คือการที่เครื่อง คอมพิวเตอร์สามารถเปรียบเทียบเลข 2 จำนวน หรือเปรียบเทียบข้อความ 2 ข้อความ เพื่อนำผลที่ได้จากการ เปรียบเทียบตัดสินใจ หรือเลือกการทำงานที่เหมาะสม

- ข้อดีและข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์
ข้อดีของคอมพิวเตอร์
1. มีความถูกต้องแม่นยำ
2. มีความเร็ว
3. มีความเชื่อถือได้
4. มีการเก็บบันทึกข้อมูล
ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์
1. การวางระบบงานคอมพิวเตอร์ต้องใช้เวลามาก
2. การรบกวนระบบงานปกติ
3. การทำงานขึ้นอยู่กับมนุษย์

- ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์
แบ่งตามลักษณะของข้อมูล
1. อนาลอกคอมพิวเตอร์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่ทำงานโดยใช้หลักการวัด รับข้อมูลในลักษณะของปริมาณที่มีค่าต่อเนื่องกัน แสดงผลลัพธ์ออกมาทางจอภาพของหน้าปัด ส่วนมากออกมาเป็นตัวเลขหรือเส้นกราฟต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ที่ใช้ ตรวจวัด สายตา และตรวจคลื่นสมอง คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
2. ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลักการนับ โดยรับข้อมูลในลักษณะของตัวเลขให้ผลลัพธ์ออกมาเป็น ตัวเลข มีผลลัพธ์แม่นยำกว่าอนาลอกคอมพิวเตอร์
3. ไฮบริดคอมพิวเตอร์ เป็นการนำข้อดีของคอมพิวเตอร์ 2 ประเภทแรกมาสร้างขึ้น เพื่อใช้กับงานทางด้านวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม เช่น คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในโรงพยาบาลในการวัดการเต้นของหัวใจของคนไข้ด้วยส่วนของอนาล็อกคอมพิวเตอร์ ต่อจากนั้นทำการแปลงข้อมูลเป็นตัวเลขเพื่อส่งให้ดิจิตอลคอมพิวเตอร์
แบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
1. คอมพิวเตอร์ที่ใช้กับงานทั่วไป
2. คอมพิวเตอร์ที่ใช้กับงานเฉพาะด้าน
แบ่งตามขนาดของเครื่องคอมพิวเตอร์
1. ไมโครคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กและมีราคาค่อนข้างถูก บางครั้งอาจเรียกเครื่องประเภทนี้ว่า คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล Personal Computer หรือที่เรียกกันว่า เครื่อง PC ตัวเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์มีความ แตกต่างกัน 2 แบบ คือ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และคอมพิวเตอร์แบบพกพา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด
- ตัวเครื่องแบบเดสก์ทอป (Desktop) ตัวเครื่องแบบนี้ปกติวางอยู่บนโต๊ะและใช้เป็นฐานวางจอภาพด้วย
- ตัวเครื่องแบบทาวเวอร์ (Tower) ตัวเครื่องแบบนี้ปกติวางอยู่บนพื้นข้างโต๊ะด้านใน ซึ่งค่อนข้างเป็นที่นิยมและมีพื้นที่ภายในมากกว่าแบบอื่น
คอมพิวเตอร์แบบพกพา แบ่งออกเป็น 4 ชนิด
- โน้ตบุ๊ค (Notebook) ขนาดพอๆกับหนังสือเล่นหนึ่ง ความสามารถของเครื่องนับว่าใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะมาก
- สับโน้ตบุ๊ค (Sub-notebook) น้ำหนักเบากว่าเครื่องโน้ตบุ๊คและมีสมรรถนะต่ำกว่าเครื่องโน้ตบุ๊ค
- ปาล์มทอป (Palmtop) มีขนาดเล็กใกล้มาก เหมาะสำหรับใช้กับงานเล็กๆ
- แล๊ปทอป (Laptop) ในปัจจุบันแทบไม่มีการผลิตออกมาอีกแล้ว
2. มินิคอมพิวเตอร์ มีขนาดใหญ่กว่าไมโครคอมพิวเตอร์ในหลายๆ ด้าน นิยมใช้ในธุรกิจหลายๆด้าน เพื่อใช้เป็นระบบคอมพิวเตอร์หลักสำหรับงานทั่วไป เช่น งานวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม
3. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ มีขนาดใหญ่กว่าเครื่องมินิคอมพิวเตอร์มาก มีราคาแพงกว่าคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กแต่ประสิทธิภาพก็ดีกว่าด้วย ใช้กันมากในวงการธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลาง
4. ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมากเพื่อใช้ในการคำนวณด้วยความเร็วสูงใช้ในงานสำรวจ และวิจัยองค์การขนาดใหญ่ของรัฐบาล เช่น ธนาคารเพื่อให้บริการฝาก-ถอนเงิน บริการ ATM

ชื่อ: 
เว็บไซต์: 
คอมเมนต์:


smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

#1  by   (58.10.24.201) At 2006-09-05 13:05, 
#2  by   (124.157.229.244 /unknown) At 2006-10-17 10:16, 
#3  by   (203.172.215.226 /192.168.1.250, 203.172.215.226) At 2006-10-31 10:03, 
น่ารักค่ะจากคีมให้
#4  by  คีม (125.25.73.170) At 2007-03-14 14:10, 
#5  by   (61.19.69.92 /61.19.69.92, 61.19.69.92) At 2007-03-22 13:44, 
#6  by   (58.10.12.220) At 2007-05-16 11:14, 
#7  by   (125.26.249.148 /192.168.99.98) At 2007-05-18 11:41, 
#8  by   (125.26.249.148 /192.168.99.98) At 2007-05-18 11:42, 
#9  by   (125.27.16.12 /192.168.99.99) At 2007-05-18 11:42, 
#10  by   (125.27.16.12 /192.168.99.98) At 2007-05-18 11:42, 
#11  by   (125.26.249.148 /192.168.99.99) At 2007-05-18 11:42, 
ปรียาบ้า
#12  by   (125.27.16.12 /192.168.99.98) At 2007-05-18 11:43, 
ก้อมีแต่จัยให้ปัยไม่คิดอะไร
#13  by   (125.27.16.12 /192.168.99.99) At 2007-05-18 11:44, 
ส่รสส
#14  by   (125.27.16.12 /192.168.99.98) At 2007-05-18 11:45, 
เนื้อหาเจ๋งมากกๆๆๆๆๆๆๆๆแต่เยอะๆๆดิงับ
#15  by  ธนากร จินาคำ (124.157.201.154) At 2007-05-20 20:39, 
ระรพุ้เรพรเก่ดะพ
#16  by   (125.26.248.201 /10.0.3.185) At 2007-05-21 09:14, 
แชท

#17  by   (125.26.248.201 /10.0.3.185) At 2007-05-21 09:15, 
#18  by   (58.10.137.115) At 2007-05-21 10:43, 
#19  by   (202.183.180.146 /unknown) At 2007-05-22 15:52, 
#20  by   (203.172.104.187) At 2007-05-22 18:12, 
#21  by   (203.172.104.187) At 2007-05-22 18:13, 
#22  by   (125.24.208.196) At 2007-05-23 13:15, 
D boat
#23  by   (125.24.208.196) At 2007-05-23 13:17, 
#24  by  เนพสห (58.10.21.245) At 2007-05-24 12:35, 
#25  by  เนพสห (58.10.21.245) At 2007-05-24 12:35, 
#26  by   (61.19.202.50 /61.19.202.50, 61.19.202.50) At 2007-05-24 14:16, 
#27  by   (203.151.38.69) At 2007-05-24 14:39, 
#31  by  นัทธี (203.151.38.69) At 2007-05-24 14:42, 
#32  by  จากคนมะมีแฟน (202.129.34.101 /202.129.34.98, 202.129.34.101, 202.129.34.101) At 2007-05-25 12:10, 
#33  by   (58.10.170.12) At 2007-05-25 13:30, 
#34  by   (203.172.201.1 /10.251.131.194) At 2007-05-28 11:10, 
#35  by  แอ (202.133.136.95) At 2007-05-28 19:38, 
#36  by  แอ (202.133.136.95) At 2007-05-28 19:38, 
#37  by  แอ (202.133.136.95) At 2007-05-28 19:38, 
พะรันีตนรย
#38  by   (125.24.160.206 /192.168.50.54) At 2007-05-29 10:06, 
ดกปพะหะกะกเกพะ-ไหกหกเพะพะกดฟำห
#39  by   (125.24.160.206 /192.168.50.54) At 2007-05-29 10:07, 
#40  by   (203.113.17.156) At 2007-05-29 10:39, 
#41  by  อยากคุยกับผู้มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (203.113.17.156) At 2007-05-29 10:41, 
#42  by   (125.26.237.250) At 2007-05-29 13:30, 
coppy ไม่ได้เลยจาเอาไปทำงาน
#43  by   (203.144.242.253 /192.168.4.8) At 2007-05-29 14:45, 
#44  by   (124.157.237.170 /192.168.1.28) At 2007-05-30 10:51, 
#45  by  ชัยรัตน์ อิงคาย (58.10.12.145) At 2007-05-30 10:59, 
ดี
#46  by  1547 (58.10.0.20 /172.16.22.24) At 2007-05-30 13:25, 
#47  by   (61.19.126.50 /61.19.126.50, 61.19.126.50) At 2007-06-04 11:44, 
000
#48  by   (58.10.158.92) At 2007-06-05 13:34, 
#49  by   (202.29.39.1) At 2007-06-05 14:08, 
narak.......www.yenta4.com
#50  by  bifern (124.121.131.247) At 2007-06-05 19:13, 

<< Home