2006/Jun/21

คอมพิวเตอร์หมายถึง

อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่มีความสามารถในการแปลคำสั่งในโปรแกรมและทำงาน
ตามคำสั่งนั้นๆ ซึ่งคำสั่งเกี่ยวข้องกับการรับข้อมูลนำเข้า การคำนวณ การปฏิบัติการทางตรรกะ และการสร้างผลลัพธ์ตามที่ผู้ใช้ต้องการ
คอมพิวเตอร์ หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า หน่วยประมวลผล (Process) นับเป็นส่วนที่มีความสามรรถมากที่สุดในระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) โดยระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 หน่วย คือ
หน่วยนำข้อมูลเข้า (Input Unit) หน่วยประมวลผล (Processing Unit) หน่วยแสดง ผลลัพธ์ (Output Unit) และสื่อเก็บข้อมูล (Storage Media)
ดังนั้น ระบบคอมพิวเตอร์จึงไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ "เพราะคอมพิวเตอร์ที่แท้จริง คือ หน่วยประมวลผลเพียง อย่างเดียวเท่านั้น" เมื่อนำหน่วยประมวลผลมาประกอบกับอีก 3 หน่วยที่เหลือจึงได้ระบบคอมพิวเตอร์

- การปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์
1. ปฏิบัติการนำข้อมูลเข้าและนำข้อมูลออก (Input/Output Operation) ก่อนที่ข้อมูลจะผ่านการประมวลให้เป็นสารสนเทศข้อมูลเหล่านี้จะถูกคอมพิวเตอร์อ่านจากอุปกรณ์นำข้อมูลเข้า หรืออ่านจากหน่วยเก็บข้อมูลสำรองอุปกรณ์นำข้อมูลเข้า ก็อย่างเช่น คีย์บอร์ด สแกนเนอร์
2. ปฏิบัติการประมวลผล (Processing Operation) คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ 2 ด้าน คือ การคำนวณและปฏิบัติการด้านตรรกะ ความสามารถในการคำนวณคือ การบวก ลบ คูณ หาร ส่วนความสามารถด้านตรรกะ คือการที่เครื่อง คอมพิวเตอร์สามารถเปรียบเทียบเลข 2 จำนวน หรือเปรียบเทียบข้อความ 2 ข้อความ เพื่อนำผลที่ได้จากการ เปรียบเทียบตัดสินใจ หรือเลือกการทำงานที่เหมาะสม

- ข้อดีและข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์
ข้อดีของคอมพิวเตอร์
1. มีความถูกต้องแม่นยำ
2. มีความเร็ว
3. มีความเชื่อถือได้
4. มีการเก็บบันทึกข้อมูล
ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์
1. การวางระบบงานคอมพิวเตอร์ต้องใช้เวลามาก
2. การรบกวนระบบงานปกติ
3. การทำงานขึ้นอยู่กับมนุษย์

- ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์
แบ่งตามลักษณะของข้อมูล
1. อนาลอกคอมพิวเตอร์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่ทำงานโดยใช้หลักการวัด รับข้อมูลในลักษณะของปริมาณที่มีค่าต่อเนื่องกัน แสดงผลลัพธ์ออกมาทางจอภาพของหน้าปัด ส่วนมากออกมาเป็นตัวเลขหรือเส้นกราฟต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ที่ใช้ ตรวจวัด สายตา และตรวจคลื่นสมอง คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
2. ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลักการนับ โดยรับข้อมูลในลักษณะของตัวเลขให้ผลลัพธ์ออกมาเป็น ตัวเลข มีผลลัพธ์แม่นยำกว่าอนาลอกคอมพิวเตอร์
3. ไฮบริดคอมพิวเตอร์ เป็นการนำข้อดีของคอมพิวเตอร์ 2 ประเภทแรกมาสร้างขึ้น เพื่อใช้กับงานทางด้านวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม เช่น คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในโรงพยาบาลในการวัดการเต้นของหัวใจของคนไข้ด้วยส่วนของอนาล็อกคอมพิวเตอร์ ต่อจากนั้นทำการแปลงข้อมูลเป็นตัวเลขเพื่อส่งให้ดิจิตอลคอมพิวเตอร์
แบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
1. คอมพิวเตอร์ที่ใช้กับงานทั่วไป
2. คอมพิวเตอร์ที่ใช้กับงานเฉพาะด้าน
แบ่งตามขนาดของเครื่องคอมพิวเตอร์
1. ไมโครคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กและมีราคาค่อนข้างถูก บางครั้งอาจเรียกเครื่องประเภทนี้ว่า คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล Personal Computer หรือที่เรียกกันว่า เครื่อง PC ตัวเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์มีความ แตกต่างกัน 2 แบบ คือ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และคอมพิวเตอร์แบบพกพา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด
- ตัวเครื่องแบบเดสก์ทอป (Desktop) ตัวเครื่องแบบนี้ปกติวางอยู่บนโต๊ะและใช้เป็นฐานวางจอภาพด้วย
- ตัวเครื่องแบบทาวเวอร์ (Tower) ตัวเครื่องแบบนี้ปกติวางอยู่บนพื้นข้างโต๊ะด้านใน ซึ่งค่อนข้างเป็นที่นิยมและมีพื้นที่ภายในมากกว่าแบบอื่น
คอมพิวเตอร์แบบพกพา แบ่งออกเป็น 4 ชนิด
- โน้ตบุ๊ค (Notebook) ขนาดพอๆกับหนังสือเล่นหนึ่ง ความสามารถของเครื่องนับว่าใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะมาก
- สับโน้ตบุ๊ค (Sub-notebook) น้ำหนักเบากว่าเครื่องโน้ตบุ๊คและมีสมรรถนะต่ำกว่าเครื่องโน้ตบุ๊ค
- ปาล์มทอป (Palmtop) มีขนาดเล็กใกล้มาก เหมาะสำหรับใช้กับงานเล็กๆ
- แล๊ปทอป (Laptop) ในปัจจุบันแทบไม่มีการผลิตออกมาอีกแล้ว
2. มินิคอมพิวเตอร์ มีขนาดใหญ่กว่าไมโครคอมพิวเตอร์ในหลายๆ ด้าน นิยมใช้ในธุรกิจหลายๆด้าน เพื่อใช้เป็นระบบคอมพิวเตอร์หลักสำหรับงานทั่วไป เช่น งานวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม
3. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ มีขนาดใหญ่กว่าเครื่องมินิคอมพิวเตอร์มาก มีราคาแพงกว่าคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กแต่ประสิทธิภาพก็ดีกว่าด้วย ใช้กันมากในวงการธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลาง
4. ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมากเพื่อใช้ในการคำนวณด้วยความเร็วสูงใช้ในงานสำรวจ และวิจัยองค์การขนาดใหญ่ของรัฐบาล เช่น ธนาคารเพื่อให้บริการฝาก-ถอนเงิน บริการ ATM

Comment

Comment:

Tweet


#387 by (85.93.126.19|148.251.91.38, 85.93.126.19) At 2014-09-18 18:12,
#386 by (85.93.126.19|148.251.91.38, 85.93.126.19) At 2014-09-18 18:11,
#385 by (85.93.126.19|148.251.91.38, 85.93.126.19) At 2014-09-18 18:10,
Hello! fedfeff interesting fedfeff site! I'm really like it! Very, very fedfeff good!
#384 by (183.140.167.83|183.140.167.83) At 2014-01-31 03:03,
Hello! kkdgfka interesting kkdgfka site! I'm really like it! Very, very kkdgfka good!
#383 by (147.99.108.54|147.99.108.54) At 2014-01-31 03:03,
Hello! ebfdefe interesting ebfdefe site! I'm really like it! Very, very ebfdefe good!
#382 by (122.226.120.4|122.226.120.4) At 2014-01-31 03:02,
Very nice site!
#381 by oewwywpw (103.7.57.18|210.143.241.43) At 2013-04-13 05:22,
Hello! dekgeag interesting dekgeag site! I'm really like it! Very, very dekgeag good!
#380 by rttyityr (103.7.57.18|41.89.58.4) At 2013-04-13 05:19,
Very nice site!
#379 by iuettrww (103.7.57.18|91.210.250.133) At 2012-11-27 12:34,
Hello! addegga interesting addegga site! I'm really like it! Very, very addegga good!
#378 by peuoeote (103.7.57.18|216.156.164.141) At 2012-11-27 12:31,
Very nice site!
#377 by irerriyi (103.7.57.18|200.73.17.70) At 2012-11-20 16:33,
Hello! kgddgde interesting kgddgde site! I'm really like it! Very, very kgddgde good!
#376 by pypoeeuu (103.7.57.18|36.68.248.194) At 2012-11-20 16:30,
Very nice site!
#375 by uywoprpe (103.7.57.18|217.106.225.73) At 2012-11-19 21:11,
Hello! deeadba interesting deeadba site! I'm really like it! Very, very deeadba good!
#374 by rpowiepw (103.7.57.18|80.153.134.66) At 2012-11-19 21:06,
Hello! cacfcck interesting cacfcck site! I'm really like it! Very, very cacfcck good!
#373 by ypoyouwu (103.7.57.18|193.104.27.90) At 2012-08-02 22:38,
ขอขอบคุณสำหรับการใช้งานร่วมกันของคุณ สำหรับข่าวที่รอการปรับปรุงของคุณ!
#372 by UGG On sale (220.161.144.117) At 2011-11-04 14:45,
confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile
#371 by ipad black friday (110.77.156.81) At 2011-11-04 01:33,
#370 by beez2499 (182.53.126.202) At 2011-11-02 13:48,
big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry
#369 by (118.175.29.190) At 2011-08-10 14:04,
#368 by กหกหกหกห (182.93.240.209) At 2011-05-26 14:03,
ยาวจังsad smile tongue
#367 by ืืืฟกหดดเ (118.173.250.138) At 2011-05-26 11:11,
open-mounthed smile sad smile question
#366 by ไหญ่เด็กเทพ (203.172.211.38) At 2011-03-08 11:15,
ไหญ่ question open-mounthed smile
#365 by พี (203.172.211.38) At 2011-03-08 11:07,
ไหญ่ question open-mounthed smile
#364 by พี (203.172.211.38) At 2011-03-08 11:06,
นายembarrassed question angry smile confused smile
#363 by asdqwe123 (125.26.223.48) At 2011-01-12 10:34,
คอมพิวเตอร์คือสิ่งที่จำความง่าย
#362 by อธิวัฒน์ (125.26.179.54) At 2010-12-07 14:04,
comment3, nolvadex, drug effects prednisone side, propecia prescription online, cafergot drug, tamone, advanced book, prednisolone.com, cipro 250mg, vermox, prednisone used, meridia online consultation, buy vermox, effect prednisone side, neurontin 100mg, meridia work for you, liquid xanax, prednisone info, prednisone and alcohol, prednisolone, paxil, prednisone 30 pills, lipitor 40mg picture,
#361 by discount cigarettes (72.175.231.189) At 2010-10-20 02:05,
comment2, liquid cialis, newport cigarettes catalog, Viagra, Cialis, acomplia recreational eating, headline for dating sites, zimulti, female version viagra,
#360 by adult local dating (82.186.39.90) At 2010-10-19 14:25,
comment4, Cialis, Cigarettes, free dating sites, discount cialis, affordable dating services,
#359 by tadalafil (195.170.219.67) At 2010-10-19 12:50,
comment5, viagra, newport cigarettes, viagra 90 pills, Cigarettes, cialis online, Adult Dating, Dating Sites, cialis, Rimonabant, viagra jelly, Sex Dating, Dating Services, levitra, Phentermine,
#358 by Viagra (83.206.194.150) At 2010-10-19 05:16,
comment4, order viagra, adult dating, cialis addictive drug, Discount Cigarettes, viagra, cigarette discount, Phentermine,
#357 by cialis levitra (69.162.94.218) At 2010-10-19 03:48,
comment2, online dating service, Cialis, buy title acomplia, adult dating websites, Adipex, Rimonabant, buying risk viagra, birmingham sex dating, high brow dating services, no prescription needed phentermine, gay dating advice,
#356 by rimonabant (200.45.94.134) At 2010-10-19 02:17,
comment2, techno, cialis, Canadian Cyclists,, Levitra,
#355 by vardenafil levitra (216.225.158.65) At 2010-10-18 20:19,
comment2, techno, cialis, Canadian Cyclists,, Levitra,
#354 by vardenafil levitra (69.162.94.218) At 2010-10-18 20:19,
comment2, acomplia for less, viagra,
#353 by viagra (212.138.113.15) At 2010-10-13 09:46,
comment3, Lasix, nexium.com, lexapro, viagra, alprazolam drug, cialis, doxycycline acne, Valium, zolpidem from canada, dog prednisone, Lipitor, Acomplia, Ambien, cialis, Meridia, reductil prozac, phentermine, sale viagra, order rimonabant,
#352 by phentermine 37 5mg (87.194.164.252) At 2010-10-13 08:27,
oB0lhE <a href="http://eelimhcokhjs.com/">eelimhcokhjs</a>, [url=http://gywykdylmykj.com/]gywykdylmykj[/url], [link=http://ewsgmfnpsrxc.com/]ewsgmfnpsrxc[/link], http://gtmjjzfsbvrb.com/
#351 by lyuxwdhtr (68.15.159.85) At 2010-10-11 16:29,
comment4, acomplia, viagra plus 30 pills,
#350 by order acomplia (173.13.150.137) At 2010-10-11 01:14,
comment2, antabuse 500mg, alprazolam, valium images pictures, lipitor, Propecia, Phentermine, retin a acne scar, rimonabant 120 pills,
#349 by picture alprazolam (12.190.241.149) At 2010-10-10 15:24,
comment6, Lasix, Antabuse, nexium, doxycycline, side effects zolpidem, order cialis online, lipitor, prednisone.com, propecia in woman, Phentermine, retin-a, fee online viagra, Rimonabant, clomid,
#348 by lexapro and rash (64.22.207.2) At 2010-10-10 02:25,
comment1, lasix, Antabuse, accutane before and after, cialis erectile dysfunction, doxycycline, prednisone, lipitor and back pain, Viagra, Valtrex, slimona, meridia results, reductil, phentermine 37.5, Levaquin, Viagra, Rimonabant,
#347 by Valtrex (62.109.3.141) At 2010-10-10 00:00,
comment2, lasix interesting facts, accutane, doxycycline effects side, canine prednisone, Levaquin,
#346 by cialis generic levitra viagra (85.14.98.150) At 2010-10-09 21:30,
comment6, adipex, generic nexium, klonopin and seroquel, valtrex, meridia reviews, phentermine no prescription, avita, levaquin tablets,
#345 by antabuse (195.197.188.68) At 2010-10-09 16:33,
comment6, lasix, nexium help, Lexapro, discount generic cialis, doxycycline, discount zolpidem, Prednisone, Viagra, valtrex, Cialis, Levaquin,
#344 by propecia online england (187.115.74.210) At 2010-10-09 03:55,
comment5, urinary infections with lexapro, Viagra, Doxycycline, Cialis, prednisone, ambien and chest pains, retin-a, cipro i.v.,
#343 by sale viagra (178.162.191.91) At 2010-10-09 01:32,
comment1, Accutane, dog effects in prednisone side, lipitor, acomplia, buy meridia, retin-a, serophene,
#342 by viagra.com (184.73.253.79) At 2010-10-08 23:07,
comment2, buy lasix, antabuse, Nexium, dosage for viagra, Alprazolam, Valium, effect prednisone side, bosley from order propecia, ambien during pregnancy, meridia reductil, extra cheap phentermine, buy clomid,
#341 by Klonopin (87.194.164.252) At 2010-10-08 18:05,
comment3, acomplia cheapest online, viagra without a prescription,
#340 by Acomplia (178.162.191.91) At 2010-10-08 04:38,
comment6, Adipex, lasix, antabuse, plavix nexium, klonopin, Accutane, alprazolam.com, zolpidem no prescription, Doxycycline, what does valium look like, Prednisone, viagra propecia online gt, generic valtrex, reductil, Meridia, cialis.com, cialis levitra viagra, acomplia buy rimonabant, clomid ovulation cycle,
#339 by prednisone withdrawal (99.192.183.88) At 2010-10-07 23:26,
comment6, acomplia rimonabant, viagra brand buy,
#338 by 2006 e followup mail march name post subject viagra (124.247.243.211) At 2010-10-07 18:27,