2006/Jun/22

การจัดเรียงไอคอน (icon)
ถ้าภายในหน้าต่างมีจำนวนข้อมูลมากมายและการจัดเรียงข้อมูลก็เป็นไปอย่างสะเปะสะปะ การหาข้อมูลอาจทำได้ ลำบาก วิธีแก้ไขก็คือการจัดเรียงข้อมูล วิธีนี้ช่วยให้ค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการทำได้สะดวกมากขึ้น
ขั้นตอนการเรียงไอคอนมีรายละเอียดดังนี้


<>1.Click ปุ่มขวา บริเวณที่ว่างในหน้าต่างที่เราจะเรียงไอคอน
2.Click เลือก Arrange Icon
3..Click เลือกเงื่อนไขการจัดเรียง Icon
    <>
  • ถ้าเลือก by Name หมายถึง ให้จัดเรียงตามชื่อ
  • ถ้าเลือก by Size หมายถึง ให้จัดเรียงตามขนาด
  • ถ้าเลือก by Type หมายถึง ให้จัดเรียงตามชนิด
  • ถ้าเลือก by Date หมายถึง ให้จัดเรียงตามวันเวลาที่ได้สร้างไอคอน
  • ส่วนถ้าเลือก Auto Arrange หมายถึง ให้จัดเรียงเป็นแถวเป็นแนวอย่างอัตโนมัติ

2006/Jun/21

คอมพิวเตอร์หมายถึง

อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่มีความสามารถในการแปลคำสั่งในโปรแกรมและทำงาน
ตามคำสั่งนั้นๆ ซึ่งคำสั่งเกี่ยวข้องกับการรับข้อมูลนำเข้า การคำนวณ การปฏิบัติการทางตรรกะ และการสร้างผลลัพธ์ตามที่ผู้ใช้ต้องการ
คอมพิวเตอร์ หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า หน่วยประมวลผล (Process) นับเป็นส่วนที่มีความสามรรถมากที่สุดในระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) โดยระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 หน่วย คือ
หน่วยนำข้อมูลเข้า (Input Unit) หน่วยประมวลผล (Processing Unit) หน่วยแสดง ผลลัพธ์ (Output Unit) และสื่อเก็บข้อมูล (Storage Media)
ดังนั้น ระบบคอมพิวเตอร์จึงไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ "เพราะคอมพิวเตอร์ที่แท้จริง คือ หน่วยประมวลผลเพียง อย่างเดียวเท่านั้น" เมื่อนำหน่วยประมวลผลมาประกอบกับอีก 3 หน่วยที่เหลือจึงได้ระบบคอมพิวเตอร์

- การปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์
1. ปฏิบัติการนำข้อมูลเข้าและนำข้อมูลออก (Input/Output Operation) ก่อนที่ข้อมูลจะผ่านการประมวลให้เป็นสารสนเทศข้อมูลเหล่านี้จะถูกคอมพิวเตอร์อ่านจากอุปกรณ์นำข้อมูลเข้า หรืออ่านจากหน่วยเก็บข้อมูลสำรองอุปกรณ์นำข้อมูลเข้า ก็อย่างเช่น คีย์บอร์ด สแกนเนอร์
2. ปฏิบัติการประมวลผล (Processing Operation) คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ 2 ด้าน คือ การคำนวณและปฏิบัติการด้านตรรกะ ความสามารถในการคำนวณคือ การบวก ลบ คูณ หาร ส่วนความสามารถด้านตรรกะ คือการที่เครื่อง คอมพิวเตอร์สามารถเปรียบเทียบเลข 2 จำนวน หรือเปรียบเทียบข้อความ 2 ข้อความ เพื่อนำผลที่ได้จากการ เปรียบเทียบตัดสินใจ หรือเลือกการทำงานที่เหมาะสม

- ข้อดีและข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์
ข้อดีของคอมพิวเตอร์
1. มีความถูกต้องแม่นยำ
2. มีความเร็ว
3. มีความเชื่อถือได้
4. มีการเก็บบันทึกข้อมูล
ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์
1. การวางระบบงานคอมพิวเตอร์ต้องใช้เวลามาก
2. การรบกวนระบบงานปกติ
3. การทำงานขึ้นอยู่กับมนุษย์

- ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์
แบ่งตามลักษณะของข้อมูล
1. อนาลอกคอมพิวเตอร์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่ทำงานโดยใช้หลักการวัด รับข้อมูลในลักษณะของปริมาณที่มีค่าต่อเนื่องกัน แสดงผลลัพธ์ออกมาทางจอภาพของหน้าปัด ส่วนมากออกมาเป็นตัวเลขหรือเส้นกราฟต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ที่ใช้ ตรวจวัด สายตา และตรวจคลื่นสมอง คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
2. ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลักการนับ โดยรับข้อมูลในลักษณะของตัวเลขให้ผลลัพธ์ออกมาเป็น ตัวเลข มีผลลัพธ์แม่นยำกว่าอนาลอกคอมพิวเตอร์
3. ไฮบริดคอมพิวเตอร์ เป็นการนำข้อดีของคอมพิวเตอร์ 2 ประเภทแรกมาสร้างขึ้น เพื่อใช้กับงานทางด้านวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม เช่น คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในโรงพยาบาลในการวัดการเต้นของหัวใจของคนไข้ด้วยส่วนของอนาล็อกคอมพิวเตอร์ ต่อจากนั้นทำการแปลงข้อมูลเป็นตัวเลขเพื่อส่งให้ดิจิตอลคอมพิวเตอร์
แบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
1. คอมพิวเตอร์ที่ใช้กับงานทั่วไป
2. คอมพิวเตอร์ที่ใช้กับงานเฉพาะด้าน
แบ่งตามขนาดของเครื่องคอมพิวเตอร์
1. ไมโครคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กและมีราคาค่อนข้างถูก บางครั้งอาจเรียกเครื่องประเภทนี้ว่า คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล Personal Computer หรือที่เรียกกันว่า เครื่อง PC ตัวเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์มีความ แตกต่างกัน 2 แบบ คือ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และคอมพิวเตอร์แบบพกพา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด
- ตัวเครื่องแบบเดสก์ทอป (Desktop) ตัวเครื่องแบบนี้ปกติวางอยู่บนโต๊ะและใช้เป็นฐานวางจอภาพด้วย
- ตัวเครื่องแบบทาวเวอร์ (Tower) ตัวเครื่องแบบนี้ปกติวางอยู่บนพื้นข้างโต๊ะด้านใน ซึ่งค่อนข้างเป็นที่นิยมและมีพื้นที่ภายในมากกว่าแบบอื่น
คอมพิวเตอร์แบบพกพา แบ่งออกเป็น 4 ชนิด
- โน้ตบุ๊ค (Notebook) ขนาดพอๆกับหนังสือเล่นหนึ่ง ความสามารถของเครื่องนับว่าใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะมาก
- สับโน้ตบุ๊ค (Sub-notebook) น้ำหนักเบากว่าเครื่องโน้ตบุ๊คและมีสมรรถนะต่ำกว่าเครื่องโน้ตบุ๊ค
- ปาล์มทอป (Palmtop) มีขนาดเล็กใกล้มาก เหมาะสำหรับใช้กับงานเล็กๆ
- แล๊ปทอป (Laptop) ในปัจจุบันแทบไม่มีการผลิตออกมาอีกแล้ว
2. มินิคอมพิวเตอร์ มีขนาดใหญ่กว่าไมโครคอมพิวเตอร์ในหลายๆ ด้าน นิยมใช้ในธุรกิจหลายๆด้าน เพื่อใช้เป็นระบบคอมพิวเตอร์หลักสำหรับงานทั่วไป เช่น งานวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม
3. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ มีขนาดใหญ่กว่าเครื่องมินิคอมพิวเตอร์มาก มีราคาแพงกว่าคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กแต่ประสิทธิภาพก็ดีกว่าด้วย ใช้กันมากในวงการธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลาง
4. ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมากเพื่อใช้ในการคำนวณด้วยความเร็วสูงใช้ในงานสำรวจ และวิจัยองค์การขนาดใหญ่ของรัฐบาล เช่น ธนาคารเพื่อให้บริการฝาก-ถอนเงิน บริการ ATM